nepal background map

Stichting Nepal en Covid-19

Op deze plaats had een mooi verslag van de reis naar Nepal moeten staan, met informatie over het project '100% Meisjes naar School' en de voortgang van alle lopende projecten. Ook was het plan kennis te maken met de mensen die voor Stichting Kind in Nepal werken en natuurlijk een ontmoeting met KB Magar Rana uit Baglung. 
Met Wilde Ganzen, Change the Game Academy en consul generaal Cas de Stoppelaar waren we vandaag in gesprek met de bovenlaag van de Nepalese samenleving om te zorgen voor bijdragen uit eigen land.
Echter de reis gaat voorlopig niet door en staat nu voor oktober in de planning.
Ook het congres in juni, wordt verplaatst naar 14 november in de verwachting dat dit soort bijeenkomsten weer mogelijk wordt.
Zitten we dan helemaal stil?
Niets is minder waar. 
Wat gaan we doen?
 
Covid-19 programma Stichting Nepal 
 
Stichting Nepal en haar partner Nepal Trust zijn benaderd door het District Health Office [DHO] in Humla. Dit op initiatief van de overheid. 
De vraag is om te helpen bij de aanpak van Crvid-19. Dit vanwege de bestaande infrastructuur, die door Nepal Trust en Stichting Nepal is gerealiseerd, mede met behulp van onze donoren en Wilde Ganzen. 
 
Ons plan van aanpak: 
 
Onderwijs 
Op basis van ons bestaande programma ‘Little Doctors & Maternal Healthcare’ wordt een opleidingsprogramma gestart om uit te rollen naar de dorpen in Humla, met als belangrijkste elementen: Hygiëne, Social Distancing en hoe te reageren zodra een lid van je familie symptomen vertoont. 
 
Coördinatie en Distributie 
Gebruik makend van de infrastructuur van de gezondheidsklinieken, verspreid over heel Humla, zorgen we voor de verspreiding van beschermende kleding [maskers, handschoenen etc.] en medicijnen. Verder beschikken de klinieken over ruimtes waar de teams testen kunnen uitvoeren. 
 
Quarantaine centrums 
De bestaande klinieken worden ingericht als quarantaine centrums voor de ernstige gevallen. Ventilatoren, zoals in het Westen, behoren niet tot de mogelijkheden, maar inhalers kunnen worden ingezet. 
 
In overleg met het DHO kan dit programma binnen enkele dagen starten. Echter de financiering ontbreekt. We gaan uit van een budget van € 60.000. Dit zou voldoende moeten zijn. Wilde Ganzen doneert 50% van het budget, als wij de overige € 30.000 weten te fourneren. 

Ook zijn we volop bezig met fondswerving. Zodra het mogelijk is, gaat de bouw weer door van het 100% Meisjes naar School project. Verder werven we nu voor het project voor Autism Care Society Gandaki, Pokhara Nepal. Zie bijgevoegd document.

Verder is er 1 school in Mustang en zijn er 15 scholen in Humla die dringend behoefte hebben aan renovatie en uitbreiding. Hiervoor hebben we fondsen nodig.

De huidige gedwongen rust biedt de gelegenheid om ons te richten op fondswerving. Doneren kan onder meer door de knop op deze website. 

Krijn de Best

02/05/2020

Erkenningen en partners
Doneren