nepal background map
Partner Stichting VNN, voorheen Vereniging Nederland Nepal
De stichting ten doel:

Het verbreiden van de kennis over de gebieden, die geografisch tot de Himalaya (inclusief Hindu Kush, Karakorum en Arunchal Pradesh), de Transhimalaya of het hoogland van Tibet behoren, in het bijzonder over Nepal, in Nederland én over Nederland in Nepal;

Het zowel, direct en/of indirect financieel als daadwerkelijk (doen) steunen en/of organiseren van projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijk welzijn, infrastructuur en milieu in het belang van de volken en landen in de bedoelde Himalaya gebieden; en verder alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt.

In September 2017 is besloten dat de VNN haar werk in de toekomst, in samenwerking met Stichting Nepal zal uitvoeren. Hiertoe is het bestuur van Stichting Nepal tevens het bestuur van VNN geworden.

De lopende projecten van VNN worden voortgezet: *Steun aan de Lo Kunphen school [vestigingen in Lo Manthang, Mustang en Pokhara] Naast regulier onderwijs, wordt ook de mogelijkheid geboden om authentieke Tibetaanse kruidengeneeskunde te bestuderen. *Uitbreiding en steun aan Marpha Gompa De uitbreiding is gerealiseerd en de steun aan de monniken wordt gecontinueerd. Petra Haisma is de projectcoördinator. *Didi-project De Nepalese Mount Everest Summiters Club is met enkele bergsportliefhebbers uit Nederland, het Didi-project begonnen. Dit ten behoeve van de in Rolwaling wonende didi’s, zowel meisjes als jonge vrouwen. Frans Welkamp is de projectcoördinator.

Voor meer informatie vindt u onder de tab ‘Documents’ de laatste Nieuwsbrief van VNN.
U kunt VNN steunen door donateur te worden. Donateurs worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de VNN en haar projecten. Er is een minimum donatie van € 50 en geen bovengrens.

Wil u donateur worden, mail dan naar krijndebest@gmail.com en stort uw bijdrage op:
Triodos Bank NL84 TRIO 0786 7289 57

Stichting VNN, voorheen Vereniging Nederland Nepal

Partner Stichting Kind in Nepal
De Stichting Kind in Nepal trekt zich het lot aan van kansarme kinderen in Nepal, die om welke reden dan ook niet de opleiding en verzorging krijgen die hen in staat stellen om hun talenten te ontplooien en later als volwassene een waardig bestaan te leiden. Het uitgangspunt daarbij is: 
 
Give a man a rupee and he eats for a day.
Teach him a trade and he eats for a lifetime. 
 
Onder dit motto voert de stichting verschillende activiteiten uit. De belangrijkste zijn: 
 
De stichting zoekt sponsors voor leerlingen van de Buddha Academy, een grote kostschool in Kathmandu en voor de kinderen van het Children Welfare Centre, een kindertehuis in de omgeving van Kathmandu. Beide scholen hebben een Nepalees bestuur, maar zij zijn vrijwel geheel afhankelijk van buitenlandse giften. 
 
De stichting heeft daarnaast een aantal activiteiten in eigen beheer opgezet. In Nepal staan zij bekend onder de naam MICROPROJECTS. Het gaat hier om de volgende projecten: 
 
Pokali projecten: 
 
  • De bouw van een school in Pokali, in de bergen in het oosten van Nepal. De stichting draagt ook bij in de jaarlijkse exploitatielasten o.a. salarissen van de leraren.
  • De stichting heeft gezorgd voor de financiële middelen om in Pokali een gezondheidscentrum te stichten. Zij betaalt ook de salarissen van de medewerkers van dit centrum.
Sundarijal Children Projecten: 
  • Kinderen uit Sundarijal, een gebied ten noorden van Kathmandu, waarvan de ouders niet in staat zijn om schoolgeld, boeken en schooluniformen te betalen, worden door bemiddeling van de stichting geholpen.
  • Bijdragen aan meerdere projecten van gouvernementsscholen in de regio
  • Naaicursussen voor vrouwen
Partner Kinderen van Kathmanu

Deze stichting is op initiatief van Ocky Pladet in 2008 opgericht. De stichting zamelt gelden in voor kinderen in Kathmandu, Nepal.

A. Het Kinderfonds steunt kinderen uit Kathmandu en hun ouders op financieel gebied bij opname in het Nepal Orthopaedic Hospital.

B. Dagbesteding Maitri Griha biedt opvang aan kinderen uit Kathmandu met een verstandelijke beperking.

C. De Ocky Education Foundation stelt kinderen uit Kathmandu uit de allerlaagste klasse in de gelegenheid onderwijs te volgen.

Wij zijn er trots op dat alle gelden direct op de juiste plaats terecht komen. Wilt u die trots met ons delen? U bent van harte welkom als vaste donateur. Maandelijks of jaarlijks stort u dan een vast bedrag. Hoeveel? Dat bepaalt u zelf: hoe trots wilt of kunt u zijn? Wilt u het voorlopig even houden op een eenmalige bijdrage? Onze bankrekening is nr. NL50 INGB 068 02 47 122 bij de ING bank te Oosterhout.

Erkenningen en partners
Doneren