De stichting ten doel:

Het verbreiden van de kennis over de gebieden, die geografisch tot de Himalaya (inclusief Hindu Kush, Karakorum en Arunchal Pradesh), de Transhimalaya of het hoogland van Tibet behoren, in het bijzonder over Nepal, in Nederland én over Nederland in Nepal;

Het zowel, direct en/of indirect financieel als daadwerkelijk (doen) steunen en/of organiseren van projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijk welzijn, infrastructuur en milieu in het belang van de volken en landen in de bedoelde Himalaya gebieden; en verder alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt.

In September 2017 is besloten dat de VNN haar werk in de toekomst, in samenwerking met Stichting Nepal zal uitvoeren. Hiertoe is het bestuur van Stichting Nepal tevens het bestuur van VNN geworden.

De lopende projecten van VNN worden voortgezet: *Steun aan de Lo Kunphen school [vestigingen in Lo Manthang, Mustang en Pokhara] Naast regulier onderwijs, wordt ook de mogelijkheid geboden om authentieke Tibetaanse kruidengeneeskunde te bestuderen. *Uitbreiding en steun aan Marpha Gompa De uitbreiding is gerealiseerd en de steun aan de monniken wordt gecontinueerd. Petra Haisma is de projectcoördinator. *Didi-project De Nepalese Mount Everest Summiters Club is met enkele bergsportliefhebbers uit Nederland, het Didi-project begonnen. Dit ten behoeve van de in Rolwaling wonende didi’s, zowel meisjes als jonge vrouwen. Frans Welkamp is de projectcoördinator.

Voor meer informatie vindt u onder de tab ‘Documents’ de laatste Nieuwsbrief van VNN.
U kunt VNN steunen door donateur te worden. Donateurs worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de VNN en haar projecten. Er is een minimum donatie van € 50 en geen bovengrens.

Wil u donateur worden, mail dan naar krijndebest@gmail.com en stort uw bijdrage op:
Triodos Bank NL84 TRIO 0786 7289 57

Stichting VNN, voorheen Vereniging Nederland Nepal

De stichting heeft ten doel het bieden van huisvesting en onderwijs aan dakloze en andere kansarme kinderen in Nepal en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van fondsen.
Jyoti heeft een basisschool gebouwd in Tarkegyang, Helambu. Deze school is verwoest tijdens de aardbevingen van 2015.

De school wordt thans opnieuw opgebouwd. Voorts zijn en worden er talloze kinderen in Helambu gesponsord met schoolgeld, kleding en huisvesting.

De uitvoering van de projecten in Nepal wordt verzorgt door Stichting Nepal. U kunt het werk van Stichting Jyoti steunen via BANKREKENINGNUMMER Of via Stichting Nepal
ABNAMRO NL26 ABNA 0469 7667 27 onder vermelding van Jyoti

Jyoti

Erkenningen en partners
Doneren