Nepal achtergrondkaart
menu

Ons doel


Stichting Nepal stelt zich tot doel onderwijs en gezondheidszorg mogelijk te maken en te stimuleren door :

 • Directe sponsoring van kinderen en schoolgeldprojecten
 • Randvoorwaarden te scheppen die onderwijs en gezondheidszorg mogelijk maken door onder andere :
  • De bouw of renovatie van scholen en gezondheidsposten
  • Financiering van leraren
  • Financiering van leermiddelen en hulpmiddelen

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Onze laatste blogposts

Post Hulp wordt verleend!
Hulp wordt verleend! Ondanks de uitdagingen in het getroffen gebied blijven we onverminderd hard werken om iedereen de broodnodige hulp te bieden. Recentelijk zijn er meer tenten uitgedeeld, waarmee we zeker 100 huishoudens hebben kunnen ondersteunen.   Helaas blijven de omstandigheden zwaar, zoals te zien is op de foto's die de huidige leefomstandigheden van de getroffenen laten zien.
Lees meer...
Post Reddingsacties in volle gang!
Reddingsacties in volle gang! Onze partners van het Volunteer Corps Nepal hebben sinds het begin van de aardbeving 70 mensen gered! Laten we ze samen blijven steunen! U kunt doneren op onze website onder de knop "doneren" maar ook via onze gofundme actie of via onze Facebook pagina.
Lees meer...
Post Update over de noodhulp na de aardbeving.
Update over de noodhulp na de aardbeving. De eerste foto's en updates vanuit het getroffen gebied komen binnen. Er is een medisch kamp opgezet in Kushe VDC Thime waar nu een team van dokters de getroffenen behandeld. Eerste indrukken zijn dat veel kinderen en ouderen getraumatiseerd en bang zijn. Het is 's nachts heel koud en de mensen slapen in tenten. Dit zorg voor veel angst, kou, onrust en ziekte. Een vreselijke situatie.   Dank aan alle mensen die al hebben bijgedragen aan onze hulp daar .
Lees meer...
Thehe School Thehe

Onze missie

Stichting Nepal heeft als missie het verbeteren van de leefomstandigheden en toekomstmogelijkheden van kinderen en maatschappelijk kwetsbaren in Nepal door de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg voor hen te verbeteren. Stichting Nepal werkt sinds 1992 vanuit een inclusieve visie waarin gelijke kansen op onderwijs en gezondheidszorg worden gerealiseerd. Onze programma’s richten zich op duurzame samenwerking die leidt tot zelfredzaamheid van personen en instellingen. Daarbij bewandelen we beproefde wegen in het financieren van leerlingen en hun scholen, patiënten en hun behandelaars. Deze intersectorale aanpak heeft geleid tot ruim 150 projecten die zelfstandig functioneren en een breed bereik hebben. Dit onder regie van de lokale gemeenschappen.

Ons Beleid

Ons beleid is erop gericht fondsen te werven om onze missie waar te maken. Deze missie omvat: de bouw, renovatie en reparatie van scholen, het verstrekken van financiële steun aan individuele kinderen en hun sociaal kader, het verschaffen van docenten en leermiddelen. Onderwijsondersteunende zaken, zoals lunchprogramma’s, behoren tot onze activiteiten evenals toegang tot gezondheidszorg.

Doven school Ouders en kindren Autisme Centrum Pokhara

Wat is er gerealiseerd ?

Sinds de oprichting heeft Stichting Nepal vele projecten gerealiseerd, waaronder de bouw van een weeshuis, enkele hostels voor kinderen die te ver van school wonen en 62 scholen. Verder is er een speciale school met onderwijs voor dove kinderen, inclusief hostel, gebouwd. Ook zijn er 15 scholen waarvan wij bij aanvang de docentensalarissen betaald hebben, en ontvangen 12 scholen jaarlijks steun voor materialen en budget voor lunch. Zo’n 20 scholen zijn gerenoveerd.

Over hoeveel kinderen gaat het ?

Er zitten tussen de 100 en 600 kinderen op een school. De meerderheid van de kinderen krijgen alleen scholing. Zo'n 25 kinderen zitten op internaten. Daarnaast hebben wij individuele steun gegeven aan 745 kinderen. Het einddiploma is het SLC [School Leaving Certificate], te vergelijken met ons middelbareschooldiploma. In totaal hebben circa 13.000 kinderen over de afgelopen jaren hun SLC gehaald met steun van Stichting Nepal en zijn er op dit moment 6.000 op weg naar dit doel.

Waar komen de kinderen terecht ?

Hierover is niet alles bekend. Uiteraard hebben wij enkele succesverhalen :

 • Bishnu Prasad Aryal, arts
 • Arjun Basnet, architect
 • Raju Pandit, socioloog
 • Yubraj Sharma, ingenieur
 • Narayan Dhakal, arts
 • Anu Lama, master marketing

Iedereen werkt in Nepal. Er werken diverse oud leerlingen voor NGO's en helpen bij de opbouw van Nepal. Een aantal werkt in de toeristen industrie, ondermeer in hotels in Kathmandu. Een aantal is administrateur [boekhouder]. Van ambachtslieden is ons niet veel bekend. Wel horen we vanuit de scholen dat de leerlingen met SLC een baan vinden.

Waarom Nepal ?

Nepal, het dak van de wereld, is een fascinerend land voor Europeanen. In de eerste plaats door de overweldigende natuur, waarvan de namen Mount Everest en Annapurna in ieders geheugen gegrift staan. Naast deze en andere reuzen kent Nepal prachtige valleien, tempels en bovenal een boeiende cultuur. Bij een eerste blik lijkt dit hindoerijk het verlangde “Shangri-la”.

Echter, zodra je in contact komt met de bevolking van Nepal, ontdek je de andere kant van deze prachtige wereld. Nepal behoort immers tot de vijf armste landen ter wereld. De Nepalese bevolking doet evenwel alles wat er op eigen kracht mogelijk is om een acceptabel bestaan op te bouwen. Toch heeft dit land haar bevolking niet veel te bieden. Vooral in de bergstreken zijn de mogelijkheden beperkt. Alleen met steun van buiten heeft dit unieke land een kans op toekomst. Wij menen dat die steun gegeven moet worden. Stichting Nepal zet zich reeds vanaf 1992 in om met name op het gebied van scholing ondersteuning te bieden aan de bevolking van dit boeiende land.

Enkele voorbeelden

Voor een Nepalees kind is onderwijs net zo belangrijk voor een kans op een goede toekomst als voor een kind uit onze eigen omgeving. Echter in de meer afgelegen streken in Nepal is geen onderwijs voorhanden. De oplossing is een kostschool in de hoofdstad Kathmandu. Echter de kosten, ongeveer € 850,-- per jaar zijn hoger dan het jaarinkomen van een gezinshoofd. De opleiding duurt dan ook nog eens tien jaar. Zonder sponsor is dit niet mogelijk. Stichting Nepal is zo’n sponsor.

Een gezin bestaat uit meerdere kinderen. Er is slechts geld voor één enkel kind. Meisjes hebben geen kans. Stichting Nepal betaalt het schoolgeld.

Een dorp wil een eigen school of een gezondheidspost bouwen, maar het ontbreekt aan de middelen om materiaal te kopen. Of het gebouw staat er maar er is geen geld om bijvoorbeeld een onderwijskracht of het benodigde instrumentarium te betalen. Ook hier kan Stichting Nepal uitkomst bieden.

Baglun Baglun

Bestuur

Krijn de Best [Chairman] psycholoog / econoom
Jos Huisman [Treasurer] actuaris
Robin de Best [Secretary / Vice chairman] arts
Marcel Damad [Fund Raising] ondernemer
Thorquil Kramer [Development youth membership VNN] arts
Erlandine Heering-Waller [Projects Stichting Kind in Nepal] fondsenwerving
Lissa Wullaert [Medical projects] arts
Tessa de Waard [Communicatie & social media] communicatie adviseur

Het bestuur wordt bijgestaan door een Adviesraad, die bestaat uit :

 • René de Bos,
 • Ben Jansen,
 • Cas de Stoppelaar,
 • Sjoerd Ybema,
 • Steven Walland,
 • Dennis de Best,
 • Willy Roelofsen,
 • Hans Jan de Graaf,

Verantwoording en controle

Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af over de inkomsten van de stichting. Tevens stelt zij jaarlijkse projectverslagen op. De inkomsten en uitgaven aan de projecten in Nepal worden jaarlijks gecontroleerd door de accountants van Nepal Trust. In Nederland wordt de jaarrekening opgesteld door onafhankelijke accountants. De belastingdienst en het CBF controleren het resultaat. Op onze website is deze informatie beschikbaar.

Erkenningen en partners
Nederlands nl