Nepal achtergrondkaart
menu

Onze samenwerkingspartners

Stichting Nepal was oprichter van Nepal Federatie Nederland. Hieruit zijn vele samenwerkingsverbanden ontstaan. Maar ook fusies. Bijvoorbeeld met Stichting Kind in Nepal, Stichting Kinderen van Kathmandu en Stichting Vrienden Nederland Nepal.

Samenwerkingsverbanden:

Wij werken samen met onder meer Stichting Medora, Stichting Kind en Oor, Stichting Damphus, Stichting 6 degrees Network for Women en Stichting Holland Building.

Enkele voorbeelden:

Met Medora en Kind en Oor doen we samen een screening van gezichtsvermogen voor 5.000 schoolkinderen en exporteren we de knowhow van het project 100% Meisjes naar School. In Baglung werd de eerste screning van het gehoor van joinge Nepalezen gerealiseerd. Met Stichting Holland Building hebben we outreach programma’s opgezet voor gezondheidszorg en speciale hulp voor spastische kinderen. Stichting Damphus ondersteunt ons met het budget voor Maitri Griha en met 6 degrees for Women hebben we de opzet van een zeepfabriek mogelijk gemaakt.

Wilde Ganzen

Regelmatig zijn er programma’s waarbij we op de steun van Wilde Ganzen kunnen rekenen. Stichting Wilde Ganzen is een Nederlandse organisatie, die wil bijdragen aan een beter leven voor mensen die in armoede leven. De stichting stelt mensen in staat om initiatieven ter bestrijding van armoede zelf uit te voeren. Zij doen dit in ons geval door onze budgetten met een derde te completeren.

World Vision Advocacy Forum NGO

Buiten Nederland is er een hechte samenwerking ontstaan met het World Vision Advocacy Forum [WVAF]. Deze samenwerking geeft ons de beschikking over een kantoor in Kathmandu. Bovendien zijn er een programma manager en een financiële manager die de voortgang van en controle op onze projecten tot hun taak hebben.

Trouwe supporters van onze stichting

Stichting Nepal doet haar werk dankzij de steun van partikulieren, vermogensfondsen en stichtingen die onze doelstelling onderschrijven. Niet elke organisatie wil genoemd worden, maar degene die dit wel willen noemen we graag. Zonder hun bijdragen kunnen onze projecten niet uitgevoerd worden. Dank!

Stichting Orange Angel Nederland

Stichting Marguerite Damelon

Stichting Julia

Hofsteestichting

Erkenningen en partners
Nederlands nl