Nepal achtergrondkaart
menu

Onze toekomstplannen

De Social Welfare Council (SWC), onderdeel van het ministerie van vrouwen, kinderen en senioren in Nepal, geeft de mogelijkheid om voor 5 jaar plannen in te dienen. Dit geeft ons de nodige continuïteit. Het huidige blok voor Stichting Nepal loopt van half 2023 tot en met 2028. De SWC houdt toezicht op onze projecten door middel van veldbezoeken en analyse van rapportages. Het is voor ons daarom van belang ons altijd te richten op de toekomst.

Maar bij Stichting Nepal kijken we niet alleen naar de komende vijf jaar, we kijken ook verder vooruit. We stellen onszelf de vragen: waar willen we naar toe en wat willen we (blijven) brengen in Nepal? We willen ons blijven inzetten voor het verbeteren van de leefomstandigheden en toekomstkansen van kinderen en kwetsbare groepen. Daarbij houden we ons niet alleen bezig met het verwezenlijken van onze doelstellingen, maar ook met hoe we onze huidige steun kunnen blijven realiseren. Welke innovaties zijn nodig en hoe kunnen we ons aanpassen aan veranderende omstandigheden?

Hoe gaan we hiermee om in de toekomst? We blijven kijken naar waar de grootste hulpvragen liggen en waar de grootste mogelijkheden om de hulp te kunnen bieden.

Het uitbreiden van ons werkterrein:

Het uitbreiden van ons werkterrein naar andere regio's van Nepal waar we nog niet actief zijn. Dit kan bijvoorbeeld door samen te werken met lokale organisaties en autoriteiten. Hiermee vergroten wij onze impact en kunnen we nog meer gelijke kansen creëren.

Diversificatie van onze activiteiten:

We kunnen ons richten op nieuwe activiteiten die passen bij onze missie, zoals het stimuleren van ondernemerschap onder vrouwen en jongeren. Dit kan de duurzaamheid van onze projecten vergroten en meer impact hebben op de lange termijn.

Het aanboren van nieuwe financieringsbronnen:

We moeten proactief op zoek gaan naar nieuwe financieringsbronnen, zoals samenwerking met bedrijven, donaties van individuele sponsors en het aanboren van overheidssteun. Hiermee verzekeren we de mensen in Nepal van blijvende steun, niet alleen nu maar ook in de toekomst.

Innovaties:

We kunnen gebruikmaken van technologische innovaties om onze projecten efficiënter te maken en meer impact te hebben. Hoe kunnen we bijvoorbeeld de huidige technologie inzetten voor verbetering van onderwijsprogramma’s of gezondheidszorg in Nepal?

Om deze plannen te realiseren, moeten we ons blijven aanpassen aan veranderende omstandigheden en ons werk voortdurend evalueren en bijsturen. Alleen op deze manier kunnen we ons blijven inzetten voor de toekomst van kinderen en kwetsbare groepen in Nepal.

Erkenningen en partners
Nederlands nl