Nepal achtergrondkaart
menu

Lopende projecten

Wij werken in blokken van 5 jaar. Dit is bepaald door de Social Welfare Council (SWC), welke onderdeel is van het ministerie van vrouwen, kinderen en senioren in Nepal. De SWC oefent controle uit op de projecten door veldbezoeken en analyse van de rapportages. Het huidige blok loopt van 2023 t/m 2028.

Momenteel werken we dus hard aan de projecten die we willen realiseren in de komende jaren. Hieronder een greep uit de programma’s:

Renovatie en/of nieuwbouw van 16 scholen in Humla.

Humla, gelegen in het uiterste Noordwesten van Nepal, is een van de 75 districten met Simikot als hoofdstad. Het is een afgelegen district dicht bij de grens met Tibet en de bevolking is zeer arm. Door de ligging is het lastig om er te komen. Wij bouwden er al een aantal scholen en nu staan er 16 op de lijst om herbouwd of gerenoveerd te worden. Mede dankzij dit project wordt het mogelijk gemaakt voor de kinderen uit Humla om onderwijs te krijgen. Dit vergroot hun kansen voor de toekomst.

Voltooien van het programma 100% Meisjes naar School in het district Baglung.

Het betreft 120 scholen en het exporteren naar andere regio’s. In Nepal rust een taboe op de menstruatiecyclus. Meisjes gaan om deze reden een week minder naar school per maand. Dit project voorziet in voorlichting aan meisjes, jongens en hun ouders. Verder bouwen we gescheiden toiletten, zorgen voor maandverband en speciale verbrandingsovens, zodat gebruikt verband niet in het milieu terecht komt. Zo’n 10.000 meisjes profiteren van dit programma. Middels het verzorgen van de juiste hygiëne maatregelen en educatie over menstruatie aan te bieden, creëren we meer gelijke kansen voor meisjes in het onderwijs en daarmee hun toekomst.

Aansluitend zijn we gestart met programma's op het gebied van preventieve gebidszorg, controle op het gehoor en oogzorg. Dit in samenwerking met Stichting Medora en Stichting Kind en Oor.

In deze regio starten we verder nog een programma voor de bijscholing van medisch specialisten en werken we mee aan de constructie van een centrum voor technisch onderwijs.

Als laatste staat de aanschaf van een schoolbus op het programma.

 

In Chitwan start de aanpak van onderwijs en zorg in de Chepang gemeenschappen. Dit op verzoek van de Nepalese overheid.

Chitwan, bekend om haar National Park, ligt in het zuidelijke laagland van Nepal. In beide regio’s zijn verschillende projecten voltooid, zoals scholen, weeshuizen en gezondheidscentra. Bouwen is een ding, maar de continuïteit is een constante uitdaging. Door vinger aan de pols te houden bij deze projecten zorgen we ervoor dat de mensen en kinderen in deze regio kunnen blijven profiteren van goed onderwijs en voldoende gezondheidszorg.

Betalen van lerarensalarissen en schoolgeld voor tientallen kinderen.

Scholen, met onze steun gebouwd, krijgen niet onmiddellijk de leraren en leermiddelen die nodig zijn. De overheid wacht vaak een aantal jaar en begint dan voorzichtig met meebetalen. Om een school tot een succes te maken, zorgt onze stichting voor een goede start. Op dit moment zijn er acht scholen die we zo ondersteunen. Ruim 400 kinderen kregen een volledige beurs. Dit zijn kinderen uit kansarme situaties. Samen met de school en de gemeenschap worden deze kinderen geselecteerd en begeleid. Daarnaast zijn er over de jaren duizenden kinderen die van de scholen gebruik maken en hier en daar een kleine ondersteuning krijgen. Tot deze scholen volledig worden overgenomen door de overheid zorgen wij voor het betalen of meebetalen van de lerarensalarissen. De ouders die het schoolgeld niet kunnen betalen ondersteunen wij zodat ook hun kinderen toegang hebben tot goed onderwijs.

Opvang van kinderen uit zeer slechte thuissituaties.

Kinderen komen vaak klem in situaties wanneer ouders overlijden, scheiden of hun baan verliezen. Als er geen naaste familie is, vangen we deze kinderen op. We verzorgen scholing, soms met een internaat of opvanghuis. De toekomst van het kind staat voorop. Daarom besteden we ook aandacht aan de begeleiding van, waar mogelijk, de ouders.

Nieuwbouw en ondersteuning van de Autism Care Society Gandaki (ACSG) in Pokhara.

Pokhara, de tweede stad van Nepal in het district Kaski, kent een bijzonder initiatief. Ouders van kinderen met autisme hebben zich verenigd om hulp en begeleiding mogelijk te maken. Het is een succes. Succes betekent in dit geval ook groei van het aantal aanmeldingen. De huidige locatie voldoet niet meer. Met de steun van Stichting Nepal wordt er nu een nieuw en groter centrum gebouwd. Ook ondersteunen we het runnen van het centrum. Zo zorgen we dat er mensen met de juiste kennis werkzaam zijn.

Ondersteunen van de gezondheidszorg in diverse districten, waaronder Chitwan, Humla, Baglung, Kaski, Dolakha en Helambu.

Omdat veel gebieden in Nepal zeer afgelegen liggen is het vaak lastig de juiste gezondheidszorg te krijgen. Daarom hebben we in diverse regio’s gezondheidsposten gebouwd, hier en daar zelfs een compleet ziekenhuis. In Humla staan diverse moeder-kind klinieken en Chitwan heeft speciale zorg voor tandheelkunde en KNO. Op dit moment wordt er gewerkt aan een meerjarig outreach programma voor zeer afgelegen gebieden, waar gezondheidswerkers en artsen dan bij toerbeurt langs gaan met o.a. medicijnen. Een uitwisselingsprogramma met Nederlandse artsen staat nu in de stijgers.

Ben je arts en wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op!

Ondersteunen van de ontwikkeling van totale gemeenschappen in o.a. Rolwaling en Kaski.

In Rolwaling worden vrouwen en meisjes opgeleid om hun eigen bedrijf te runnen. Denk aan theehuizen, hostels en restaurants. De regio is in ontwikkeling en het aantal toeristen neemt toe. Dit geeft kans op economische zelfstandigheid. De mannen uit de regio begeleiden vaak expedities naar de toppen van de Himalaya en dus zijn de vrouwen op zichzelf aangewezen. Middels een speciaal landbouwproject in kassen worden gewassen geteeld die zowel de lokale bevolking als de gasten in de theehuizen en hotels ten goede komen.

In Kaski experimenteren we met een Sociale Dienst. In overleg met de lokale autoriteiten selecteert onze lokale partner gezinnen waar hulp nodig is. Denk hierbij aan scholing, ook voor volwassenen, begeleiding bij het opzetten van een bedrijf of verbetering van de landbouw. Op deze manier begeleiden wij de mensen waar nodig zodat ze zelfredzaam worden. En hiermee niet alleen hun eigen maar ook het toekomstperspectief van hun kinderen vergroten.

 

Erkenningen en partners
Nederlands nl