Nepal achtergrondkaart
menu

Onze aanpak: duurzame samenwerking en inclusiviteit

Bij Stichting Nepal geloven we in duurzame samenwerking en inclusiviteit als de sleutels tot het realiseren van onze missie.

Duurzame samenwerking

Samenwerking is de eerste sleutel tot vooruitgang. Wij richten ons op duurzame samenwerking met lokale partners en gemeenschappen in Nepal. Door deze partners en gemeenschappen te betrekken bij onze projecten, zorgen we ervoor dat er een eigen verantwoordelijkheid is voor de uitvoering van projecten. Hierdoor worden de projecten niet alleen duurzamer, maar ook effectiever en efficiënter uitgevoerd. Bovendien ontstaat het gevoel van eigendom, zodat continuïteit gewaarborgd wordt.

Wij zien onszelf als een brug tussen de Nederlandse en Nepalese samenleving. We zorgen ervoor dat onze donateurs, vrijwilligers en andere betrokkenen een beter begrip krijgen van de problemen en uitdagingen waar Nepalese gemeenschappen mee te maken hebben. Door onze betrokkenheid willen we begrip en respect creëren tussen verschillende culturen en samenlevingen.

Inclusiviteit

Inclusiviteit is de tweede sleutel tot het bieden van gelijke kansen aan kinderen en overige maatschappelijk kwetsbaren in Nepal. Met een inclusieve visie bedoelen we dat we ons inzetten voor gelijke kansen en toegang tot onderwijs en gezondheidszorg voor iedereen, ongeacht hun achtergrond, geslacht of sociale status. Hiermee is emancipatie en zelfvoorzienendheid in levensonderhoud onlosmakelijk verbonden. Daarom betrekken we lokale gemeenschappen bij onze projecten, zodat we samen aan duurzame oplossingen kunnen werken en de impact van onze projecten zo groot mogelijk kunnen maken.

Holistische benadering

Bij Stichting Nepal richten we ons niet alleen op het verbeteren van onderwijs en gezondheidszorg, maar ook op andere factoren die van invloed zijn op de levensomstandigheden van Nepalese gemeenschappen. Daarom hanteren we een holistische benadering, waarbij we rekening houden met verschillende factoren, zoals de economische, sociale en culturele achtergrond van de gemeenschappen waar we mee werken. We streven ernaar om op deze manier bij te dragen aan een betere toekomst voor kwetsbare Nepalese gemeenschappen en vooral kinderen.

Door middel van duurzame samenwerking, inclusiviteit en een holistische benadering hopen we de leefomstandigheden van de meest kwetsbaren in Nepal te verbeteren en bij te dragen aan een samenleving waarin iedereen een kans krijgt.

 

Erkenningen en partners
Nederlands nl